Monday, April 16

man bawra

man bawra samjha kab,or jane samjega kab?
ki dukh din ren rehta ha sang,
sukh ki bela sach me, hoti ha kam,
magar fir bhi din ren, dondta ha kya ab?
tum sang waytit kia the jo khshan
wo kahi antheen smaya me ho gaye ha gum,
wo jo kuch pal, umar bhar rahe na sang
par unke vilin hone ka dukh, hota nahi kam
wo jiwan bhar , chalta ha sang sang.....

No comments: