Monday, June 18

काश के


kash ke satya ke path par chal pate ham
kash jo dil me ha keh pate ham
apne gunah ka bojh le kar nah ghomte dharti par
us bojh kar kuch keh kar halka kar pate ham
zooth or anachar sa, na hota har jagah
galtiya kar ke man pate ham, or keh pate ham
kas ke satya ke path par chal pate ham

No comments: