Wednesday, June 20

मेरा बचपन


mithi yade ha bachapne ki kuch sath,
bachpan ha ek sogat magar,
kyu mera bachpan bhool gaya un galiyo ko,
jab choti choti bato par ghar me,
jaghre hua karte the bade,
bacho ki batoo par aa uthte the ladne bade bade,
bahane bacho ke, or hote the, apne matlab sidhe
mera bachpan to usi wakt seham gaya
jab chacha , tau larte the,
mera bachpan un kadvi yado ko,
yad karne se bhi darta ha
jab muze har wakt, mere bhai mara karte the
jab meri har khwish ko daba dia jata tha,
jo bhi me mangoo kabhi na poora kia jata tha
mera bachpan kadi dhoop tha,
jisme panv mere jala karte the,
jab choti choti bato par ghar me,
jaghre hua karte the bade,

No comments: