Sunday, November 4

असीमीt सूख

watslya ma ka, bandhan prem ka
wishwas mitr ka, sab apne sathi me pana chahte ho
to mushkil ha ye, mera anubhav kehta ha
kyuki poorn to is jahan me prabhu hi hota ha
or usi ke bandhan me aseemit sukh hota ha

No comments: